Deployments

Als beginnende web programmeur ga je vaak met een FTP connectie aan de slag. Je data staat zowel lokaal als op de webserver. Naarmate de projecten groter worden stijgt ook de kans dat dit fout gaat. Bestanden die op de webserver horen te staan zijn alleen lokaal aan aanwezig en anders om. Uiteindelijk loopt alles door elkaar en gaat het geregeld fout bij grote projecten.

Om dit probleem te tackelen gebruikte we SVN als versiebeheer systeem en semi-geautomatiseerde deployments. Maar met de recente keuzen om SVN in te ruilen voor GIT was ook het deployment script toe aan een nieuwe opzet.

Om veilig een deployment te kunnen doen worden de volgende stappen uitgevoerd:

  1. Het maken van database backup.
  2. Het maken van een content- en code-backup.
  3. Er word een nieuwe folder aangemaakt. Hier in word de nieuwste versie van de code plaatst.
  4. De te bewaren folders en files van de huidige installatie worde gekopieerd naar de nieuwe folder. Denk hier bij aan afbeeldingen en andere media.
  5. Nu word de live folder omgeruild met de nieuwe folder. Een nieuwe versie staat live, de bezoeker merkt er nauwelijks wat van.
  6. Informeer “stake holders” met een push bericht of email.
  7. Als laatste ruimen we netjes achter ons op.
  8. Oink it’s done, we zijn klaar.

Acht stappen die volledig gecontroleerd en automatische uitgevoerd worden. Hierdoor loopt een deployment altijd het zelfde en is er een back-up voor als er onverhoopt toch iets fout gaat.

Deployment script versie 1.0